Press "Enter" to skip to content

آمریکا برای جنایات علیه مردم ایران و یمن باید مؤاخذه شود

وزیر امور خارجه نوشت: آمریکا باید برای جنایات علیه بشریت علیه مردم ایران و یمن مؤاخذه شود.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: