Press "Enter" to skip to content

استوری‌ مخصوص مدارس به اینستاگرام می‌آید؟

اینستاگرام تاکنون در واکنش به انتشار این اخبار بیانیه‌ای منتشر نکرده است ولی به نظر می‌رسد که این شبکه اجتماعی به منظور ایمن‌سازی محیط آموزشی مدارس و جلوگیری از پرت شدن حواس دانش‌آموزان در مدارس می‌خواهد چنین قابلیت جدیدی را به استوری‌های خود بیفزاید.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: