Press "Enter" to skip to content

الرکبان سوریه مأمن تروریست ها و قاچاقچیان انسان شده است

تهران – ایرنا – «امین عوض» مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد روز جمعه در خصوص وضعیت آوارگان در اردوگان الرکبان واقع در مرز اردن وسوریه گفت: شماری تروریست و قاچاقچی انسان در میان آورگان این اردوگاه حضور دارند.برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: