Press "Enter" to skip to content

انتقاد از رسانه ملی در بکارگیری بیماران روانی برای خنداندن مردم

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی، از عملکرد رسانه ملی برای استفاده از بیماران روانی در برنامه های کمدی انتقاد کرد و گفت: استفاده از این افراد برای خنداندن مردم، اتفاق بدی است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: