Press "Enter" to skip to content

بازی بسیار بزرگی پیش رو داریم/ سختی ها برایمان لذتبخش است

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه بازی بزرگی پیش رو داریم گفت: با وجود هواداران این سختی ها لذتبخش است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: