Press "Enter" to skip to content

تولید ماست طعم‌دار بر پایه “ارده”

پژوهشگران واحد علوم و تحقیقات با جایگزین کردن روغن جانوری با روغن ارده، ماست طعم‌داری تولید کردند که حاوی آنتی اکسیدان است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: