Press "Enter" to skip to content

روش “رفتار درمانی شناختی” عوارض جانبی دارد

تحقیقات جدید نشان می‌دهد بکارگیری روش “رفتار درمانی شناختی” که به طور گسترده برای درمان بسیاری از بیماری‌ها و اختلالات روانی توصیه می‌شود، عوارض جانبی به دنبال دارد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: