Press "Enter" to skip to content

شکست اوپن در نبود پورعلی گنجی

تیم فوتبال اوپن در نبود بازیکن ایرانی خود مغلوب خنک شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: