Press "Enter" to skip to content

ضدآفتاب ها باعث ناباروری می شوند

دانشمندان ماده شیمیایی ای را در ضدآفتاب ها شناسایی کرده اند که می تواند موجب بروز ناباروری و نقائص هنگام تولد شود.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: