Press "Enter" to skip to content

عربده‌کش خیابان جمهوری دستگیر شد

اراذل و اوباش سابقه داری که شب گذشته با عربده کشی در خیابان جمهوری اخلال در نظم عمومی ایجاد کرده بود، پس از تیراندازی پلیس و زمین‌گیر شدن، دستگیر شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: