Press "Enter" to skip to content

لزوم توجه به عابران پیاده در هنگام توسعه خودروهای خودران

ایتنا- توسعه دهندگان خودروهای خودران باید به یک نکته توجه بسیاری داشته باشند زیرا همین نکته می‌تواند تأثیر بسیارزیادی در موفقیت یا عدم موفقیت طرح آنها داشته باشد و این نکته، اهمیت به عابران پیاده است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: