Press "Enter" to skip to content

موافقت ترکیه با تشکیل کارگروه مشترک برای پرونده قاشقجی

ترکیه پیشنهاد عربستان را برای تشکیل یک کارگروه مشترک به منظور انجام تحقیقات در خصوص پرونده جمال خاشقجی پذیرفته است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: