Press "Enter" to skip to content

موناکو با آنری هم تن به شکست داد

موناکو در نخستین بازی خود زیر نظر تیری آنری تن به شکست داد تا روزهای کابوس وار این تیم ادامه داشته باشد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: