Press "Enter" to skip to content

پاسخ ­۹۰۰ استاد دانشگاه به نامه ۲۹۰ نفر از دانشگاهیان اصلاح طلب درباره مسائل جاری کشور

۹۰۰ استاد دانشگاه در پاسخ به نامه ۲۹۰ نفر از دانشگاهیان اصلاح طلب درباره مسائل جاری کشور اعلام کردند : از رویکرد عقیم «بحران – بن بست» به فرآیند ملّی«ظرفیت – راه حلّ» بپیوندید .


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: