Press "Enter" to skip to content

پاسخ امام خمینی به شرط شاه برای تبعید نشدن

امام خمینی در برابر درخواست یکی از عوامل رژیم پهلوی برای سکوت در برابر شاه، فرمودند: “من هرجا وظیفه شرعی‌ام ایجاب بکند، نمی‌توانم ساکت بنشینم. “


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: