Press "Enter" to skip to content

یک نسخه مدیریتی برای گردشگری

« سفر و گردشگری از مهمترین و پیچیده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است که برنامه‌ریزی در آن چالش‌های بسیاری را برای مدیران این بخش به وجود می‌آورد. حوادث غیرمترقبه، تغییرات اقلیمی و دخالت افراد ناکارآمد و ناشایست در برنامه‌ریزی‌های استراتژیک گردشگری از جمله چالش‌های مهم این حوزه است.»


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: